دانلود آهنگ بختیاری آرمان امیدی در برنامه عصر جدید

دانلود آهنگ محلی بختیاری نوجوان مسجد سلیمانی در عصر جدید

Arman Omidi − Asre Jadid

دانلود آهنگ بختیاری آرمان امیدی در برنامه عصر جدید

متن ترانه آرمان امیدی عصر جدید

همه مندیر بهارن مو مندیر تونوم ( همه منتظر اومدن بهارن من منتظر تو)
نترم بی تو یه دم زندگیمه سر ببرم ( نمیتونم بی تو یک دم زنگی کنم)
ار که و مو سر نزنی تش و سر پام بونی (اگر پیش من برنگردی آتش به وجودم میزنی)
تو و پا عید و بهار بیوو شادی بیار ( با عید و بهار بیا و شادی بیار)

جا نیگرم ایچو که نیدی با تو چه بهاری دارم (آرام و قرار ندارم بی تو با تو بهار خوبی دارم)
دست تو ار من دستم بو وا تو چه روزگاری دارم ( اگه دستت در دست من باشه چه روزگار خوبی میشه)
من تاریکی روزوم تو چی افتو بدرو ( بی تو روز برام تاریکه مثل افتاب باش برام)
دی نهنگه که بیام ار بووره بختمو خوو ( دیگه وقتشه که بیام اگه بخت باهام یار باشه)