دانلود آهنگ بختیاری آرمان امیدی در برنامه عصر جدید

10 فروردین 1398

دانلود آهنگ بختیاری آرمان امیدی در برنامه عصر جدید

دانلود آهنگ محلی بختیاری نوجوان مسجد سلیمانی در عصر جدید

Arman Omidi − Asre Jadid

دانلود آهنگ بختیاری آرمان امیدی در برنامه عصر جدید

متن ترانه آرمان امیدی عصر جدید

همه مندیر بهارن مو مندیر تونوم ( همه منتظر اومدن بهارن من منتظر تو)
نترم بی تو یه دم زندگیمه سر ببرم ( نمیتونم بی تو یک دم زنگی کنم)
ار که و مو سر نزنی تش و سر پام بونی (اگر پیش من برنگردی آتش به وجودم میزنی)
تو و پا عید و بهار بیوو شادی بیار ( با عید و بهار بیا و شادی بیار)

جا نیگرم ایچو که نیدی با تو چه بهاری دارم (آرام و قرار ندارم بی تو با تو بهار خوبی دارم)
دست تو ار من دستم بو وا تو چه روزگاری دارم ( اگه دستت در دست من باشه چه روزگار خوبی میشه)
من تاریکی روزوم تو چی افتو بدرو ( بی تو روز برام تاریکه مثل افتاب باش برام)
دی نهنگه که بیام ار بووره بختمو خوو ( دیگه وقتشه که بیام اگه بخت باهام یار باشه)


    پوکر آنلاین سایت شرط بندی خارجی