دانلود نوحه یا من هو مظهر العجائب از مهدی میرداماد

9 تیر 1399

دانلود نوحه یا من هو مظهر العجائب از مهدی میرداماد با کیفیت اصلی در رسانه آپ آهنگ

Download Nohe by Mehdi Mirdamad called Ya man hova mazhar in upahang

مهدی میرداماد یا من هو مظهر العجائب

متن نوحه یا من هو مظهر العجائب از مهدی میرداماد

♫==upahang==♫

یا هو یا من هو
یا من لیس الا هو
یا من هو مظهر العجایب
یا من هو حاضر و غایب
یا من هو اول وآخر

یا من هو ظاهر و باطن
یا هو یا من هو
یا من لیس الا هو
یا من هو مظهر العجایب
یا من هو حاضر و غایب
یا من هو اول وآخر

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

یا من هو ظاهر و باطن
یا من هو ساقی کوثر
یا من هو حاکم محشر
یا من هو قادر مطلق
یامن هوحق مع الحق
یا هو یا من هو

 

یا من لیس الا هو
یا من هو مظهر العجایب
یا من هو حاضر و غایب
یا من هو اول وآخر
یا من هو ظاهر و باطن
یا من هو ساقی کوثر

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

یا من هو حاکم محشر
یا من هو قادر مطلق
یامن هوحق مع الحق
یا من نور علی نور
یا من هو کنت
یا من هو منتهی منای
یا من هو رجای

یا من هو طیب القلوب
یا من هو کاشف القلوب
یا من هو کاشف الکروب
یا من هو قاهر العدو
یا من هو والی الولی
یا من هو وارث العرب
یا من هو مرتضی علی

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

یا من هو حیدر
یا من هو حیدر
یا من هو حیدر
یا هو یا من هو
یا من لیس الا هو
یا من هو مظهر العجایب

یا من هو حاضر و غایب
یا من هو اول وآخر
یا من هو ظاهر و باطن
یا هو یا من هو
یا من لیس الا هو

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

یا من هو مظهر العجایب
یا من هو حاضر و غایب
یا من هو اول وآخر
یا من هو ظاهر و باطن
یا من هو ساقی کوثر
یا من هو حاکم محشر
یا من هو قادر مطلق
یامن هوحق مع الحق

یا من هو حیدر
یا من هو حیدر
یا من هو حیدر
یا هو یا من هو
یا من لیس الا هو

♬==upahang==♬