دانلود اهنگ یالا بگو کیه الف یالا بگو کیه الف من میگم خودتیو

Download new Music Called Yala Bego Kie Alef Yale Bego Kie Alef From Upahang

اهنگ پیشنهادی زیبای بگو کیه الف بگو کیه الف من میگم خودتیو تو میگی میشه مگه + متن و کیفیت 320

دانلود آهنگ یالا بگو کیه الف یالا بگو کیه الف من میگم خودتیو

متن اهنگ بگو کیه الف یالا بگو کیه الف من میگم خودتیو 

♫==upahang==♫

جای بالش کلاش زیر سرشسر آدمی داره بدن دیوه تنشیالا بگو کیه الف؟ بگو کیه الف؟من میگم خودتی و تو می گی می شه مگه
جای بالش کلاش زیر سرشسر آدمی داره بدن دیوه تنشیالا بگو کیه الف؟ بگو کیه الف؟من می گم خودتی و تو می گی می شه مگه
بریم اول بازی ورق و بریده قلم راویالف از همه شاکی جوونیش و بوده توی قفس تاریکجای شکنجه ها یادگاریالان هم مثلثی نشسته وسط قالی
همه چی و دیده دهن بسته تا الانعزرائیله می کنه کفن تن آدما پیاده می زنه تو شهراز بهشت زهرا می ره تا جهنم خاورانپرسه می زنه تو درندشت باورا
وقتی تو خودت گیری محاله فرارسرش پایینه نمی ده جواب سلامزمان می بره خوشه بشه شرابدست مردم نون گندم، دل کباب
بازم آدم گشنه پی غذاجراحه، می ره واسه معاینه مطبهمه چی زیر نظر تیغ عمل تو جیب عقب

======

انگار تمام آدما بسیجی م و اون زیر لقدنه امنیت ملی میاد نه صدا آژیر خطر
حس می کنه زنده ست وقتی آدما رو می کشهبا ساقیا دوسته ولی سر قاضیا رو می برهحالا بگو داره کی بُرش؟ اولش و قدم می زنهآخرش و می دوعه چی شده؟ جای بالش کلاش زیر سرشسر آدمی داره بدن دیوه تنش یالا بگو کیه الف؟ بگو کیه الف؟من می گم خودتی و تو می گی می شه مگه
جای بالش کلاش زیر سرشسر آدمی داره بدن دیوه تنش بگو کیه الف؟ بگو کیه الف؟من می گم خودتی و تو می گی می شه مگه
الف آمار ب رو زده ب داره محافظ و پول و پلهمی خوای بشنوی داستان؟ کاغذ و امضا، تور و تلهسازمان می کنن نورو خفهنون گندم تیلیت می شه تو خون الف
نقشه بی نقصه مثل ماه شب چهارده کاملهکلمه نئشه ست از شنیدن بار شعردست خدا رو می شه با کف بینی یه فاحشهکلاهت و سفت بگیر اینورا می وزه باد جن
هوایی شده الف از جونش سیرشربت و نوشیده پارچه رو چپونده تو شیشهصابونا رو رنده کرده تو بنزین

======

لباس پوسیده ی یه گل فروش و پوشیدهیه آتیش زیبا می کشه رو زشتی
نه الف نمی مونه بنده ی تاریخ

ماشه رو می کشه گوله می خوره تو کله ی حاجیجامعه ی نمایش صحنه ی خالیهر انقلابی داره یه جنبه ی تاریک
جای بالش کلاش زیر سرشسر آدمی داره بدن دیوه تنش بگو کیه الف؟ بگو کیه الف؟من می گم خودتی و تو می گی می شه مگه
جای بالش کلاش زیر سرشسر آدمی داره بدن دیوه تنشبگو کیه الف؟ بگو کیه الف؟من می گم خودتی و تو می گی می شه مگه
فرق نداره با هم حرف و عملشصلح و دوست داره ولی جنگ و بلدههمه حروفا پیدا می شه تو زیرزمین صد و دههمه سر و ته ولی پا رو دم علف بذاری
جات تو صندوق عقبه 
یه صدای مطمئن تو یه جو مبهمهوا برادرکشه عابرا گرم صحبت

======

جبر مطلق اینه که لنگ کفش الف گیره توی حلق قدرت

سرباز اضافی خونه ی پر اهنگ الف فداییحومه ی جرم مامورا می پاچن و پاره می شه روده ی مبلاثری از الف پیدا نمی کنی اخویجز یه کلاش و یه صداخفه کن رو لوله ی کلت
نداره تب شک نهتو کوچه های شهر می خوابه راحت تر از یه شاهتو یه پشه بند بهم می گفت عشق قدغنهو الف شب قبل لبای ب رو گذاشت روی لب مرگ
مثل آب روون زلاله بیتالف مفسد فی الارضه جرمش محاربهشالش کهکشانه نصف کره کلاهشهحتی کلاغ هم نمی دونه ته قصه قراره کجا بره
جای بالش کلاش زیر سرش سر آدمی داره بدن دیوه تنشبگو کیه الف؟ بگو کیه الف؟من می گم خودتی و تو می گی می شه مگه
جای بالش کلاش زیر سرشسر آدمی داره بدن دیوه تنش بگو کیه الف؟ بگو کیه الفمن می گم خودتی و تو می گی می شه مگه
از حاجی یه جنازه مونده و یه بنزِ قُرتیرو نظام می خوره خون می چکه از لنگ ظهر

♫==upahang==♫

همین الان میتونید در سریع ترین حالت ممکن نظرتونو راجب این آهنگ بگید تا ماهم نظر شمارو بدونیم.