دانلود مداحی گفتا قاسم به فغان ای عمو از محمود کریمی

24 خرداد 1399

دانلود مداحی گفتا قاسم به فغان ای عمو از محمود کریمی با کیفیت اصلی در رسانه آپ آهنگ

Download Madahi by Mahmood Karimi called Gofta ghasem be faghan in upahang

محمود کریمی گفتا قاسم به فغان ای عمو

متن مداحی گفتا قاسم به فغان ای عمو از محمود کریمی

♫==upahang==♫

∴∴∴گفت و قاسم به فغان ای عمو اذن به میدانم بده
∴∴∴دستِ خطِ پدرم گیر و شمشیر به دستانم بده
∴∴∴تا کنم قربان جانم ای جانان
∴∴∴من مهیای جهادم تو فرمانم بده
∴∴∴این منم یل پسر فاتح عرصه جنگ جمل
∴∴∴من به فرمان توأم رو در روی خیل بل هم اضل
∴∴∴شیر میدانم ای عمو جانم
∴∴∴جان سپاری شده بهر تو احلا من عسل
∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴
ای که عالم ز ازل گشته فرمانبر چشمان تو ∴∴∴
آمدم تا بگیرم حرز زهرا از دستان تو∴∴∴
هستم از هستت می بوسم دستت∴∴∴
این منم آیه ای از یاسین قرآن تو∴∴∴
زد به میدان بطل هاشمیون قرص ماه حسین ∴∴∴
گفت و ای قوم منم قاسمم فانی راه حسین∴∴∴
اشجع الناسم دست عباسم ∴∴∴
او حبیب من و من هم خاطر خواه حسین∴∴∴
∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴
∴∴∴زد به میدان چنان گویی در عرصه حیدر آمده
∴∴∴شیر نر در جمل و حیدر در بدر و خیبر آمده
∴∴∴می دید از خیمه عمو وعمه
∴∴∴نیزه خورده است و به پهلو مادر آمده
∴∴∴ای عمو جان کمکم کن که من افتادم از صدر زین
∴∴∴مادرم فاطمه و بابایم با امیرالمومنین
∴∴∴پهلو شکسته ابرو شکسته
∴∴∴بیا جان دادن من با لب عطشان ببین

♬==upahang==♬