دانلود آهنگ کردی هه لسه بزانم چه نیکی از رضا نظری

3 خرداد 1399

دانلود آهنگ محلی هه لسه بزانم چه نیکی از رضا نظری با کیفیت اصلی در رسانه آپ آهنگ

Download Music by Reza Nazari called Halsa Bezanem Chaniki in upahang.com

دانلود آهنگ کردی هه لسه بزانم چه نیکی از رضا نظری

متن آهنگ محلی هه لسه بزانم چه نیکی از رضا نظری

♫==upahang==♫

◊♠️♠️◊هر دمو دیان شیرین کوره شیرین په نجه پا◊♠️♠️◊
هر دمو دیان شیرین کوره شیرین په نجه پا
◊♠️♠️◊ار هه ر وی تا شیرین کوره هه رم خه سرو شاه◊♠️♠️◊
ار هه ر وی تا شیرین کوره هه رم خه سرو شاه
◊♠️♠️◊هه لسه بزانم چه نیکی او نه ی کله قه نیکی◊♠️♠️◊
هه لسه بزانم چه نیکی او نه ی کله قه نیکی
◊♠️♠️◊دم بینم من دم بینم هر دکمان به شریکی هر دکمان به شریکی◊♠️♠️◊
هه ر به قوربانت بیم کوره بچکوله ی مندال
◊♠️♠️◊هه ر به قوربانت بیم کوره بچکوله ی مندال◊♠️♠️◊
ار هه ر له خو جوانه کوره سر به بین دسمال
◊♠️♠️◊ار هه ر له خو جوانه کوره سر به بین دسمال◊♠️♠️◊

هه لسه بزانم چه نیکی او نه ی کله قه نیکی
◊♠️♠️◊هه لسه بزانم چه نیکی او نه ی کله قه نیکی◊♠️♠️◊
دم بینم من دم بینم هر دکمان به شریکی هر دکمان به شریکی
◊♠️♠️◊ار هه ر وی تا شیرین کورشه ی دیده مه ثه◊♠️♠️◊
ار هه ر وی تا شیرین کورشه ی دیده مه ثه
◊♠️♠️◊هه ر نه ویند نیه وی وه تواو کور سه◊♠️♠️◊
هه ر نه ویند نیه وی وه تواو کور سه
◊♠️♠️◊هه لسه بزانم چه نیکی او نه ی کله قه نیکی◊♠️♠️◊
هه لسه بزانم چه نیکی او نه ی کله قه نیکی
◊♠️♠️◊دم بینم من دم بینم هر دکمان به شریکی هر دکمان به شریکی◊♠️♠️◊

♬==upahang==♬