دانلود آهنگ لری نو بهیگ از موسی موسوی

5 خرداد 1399

دانلود آهنگ محلی نو بهیگ از موسی موسوی با کیفیت اصلی در رسانه آپ آهنگ

Download Music by Mousa Mousavi called No Bahig in upahang.com

موسی موسوی نو بهیگ

متن آهنگ محلی نو بهیگ از موسی موسوی

♫==upahang==♫

¦¦¦♪♪¦¦¦آسمون مهس ایکنه ایریزه ریمون باده
¦¦¦♪♪¦¦¦تا ز تیگ شادوا حال همه خش باده
¦¦¦♪♪¦¦¦های باده باده باده، بهیگ وه دل دوماده
¦¦¦♪♪¦¦¦کل زنین شودی ورارین صد بهون واکل کنین
وا گل و شیردنگ و میخک مین شُل وادل کنین¦¦¦♪♪¦¦¦
فرش اوریشُم بیورین پیش پای گل ونین¦¦¦♪♪¦¦¦
بند سیزن از طلا یورین به مینا گل زنین¦¦¦♪♪¦¦¦
¦¦¦♪♪¦¦¦های باده باده باده دوما وه گل دل داده
¦¦¦♪♪¦¦¦گله او زینه اوردن وا صدا ساز و دهل
¦¦¦♪♪¦¦¦قوچ گله ن بیورین تا کشیم دم پای گل
مِن کنارش کُر بنین تا کُر بیاره سال دی¦¦¦♪♪¦¦¦
چی بهیگمون زیر افتو کس دوور لایق ندی¦¦¦♪♪¦¦¦
های باده باده باده چه جا خووی پا ناده¦¦¦♪♪¦¦¦
¦¦¦♪♪¦¦¦اسب اورانه کنین تلمیت بشینه بهیگ
¦¦¦♪♪¦¦¦هوشه پروینه بچینین سی بهیگ مه وه تیگ
¦¦¦♪♪¦¦¦دی بدین دینشت و کندُر کور اوه تیا حسید
جور ای گل مین دینا دسته گل چینی نچید¦¦¦♪♪¦¦¦
شاد دوا افتون یوروک کرده بوازه پشت یک¦¦¦♪♪¦¦¦
هفت شو و هفت رو وه پا بو ترکه و ساز و درک¦¦¦♪♪¦¦¦

♬==upahang==♬