دانلود مداحی (مولودی) نه لوح و نه قلم از محمود کریمی

5 مهر 1399

دانلود مداحی نه لوح و نه قلم از محمود کریمی با کیفیت اصلی در رسانه آپ آهنگ

Download Nohe by Mahmood Karimi called Na loh o na ghalam in upahang

محمود کریمی نه لوح و نه قلم

متن مداحی نه لوح و نه قلم از محمود کریمی

♫==upahang==♫

نه لوح و نه قلم بود و
نه ارض و نه سما بود و
خدا بود و علی بود و
علی بود و خدا بود
نه حرف از من و ما بود
نه ذکر تو و من بود
علی بود وعلی بود

∋∈∋∈∋∈

که پیش از من و ما بود
نه لوح و نه قلم بود و
نه ارض و نه سما بود و
خدا بود و علی بود و
علی بود و خدا بود
آیینه ی تمام نمای خدا علیست
علی علی
نقشی که زد رقم قلم ابتدا علیست
علی علی

∋∈∋∈∋∈

دست خدا زبان خدا صورت خدا
علی علی
در بندگیش بنده بی ادعا علی
علی علی
جان رسول لحم رسول دم رسول
شیر خدا و شیر رسول خدا علی
علی بود و عدم بود و
علی بود و ولایت

∋∈∋∈∋∈

علی بود و ولا بود
نه لوح و نه قلم بود و
نه ارض و نه سما بود و
خدا بود و علی بود و
علی بود و خدا بود
دشمن به دشمنی خود اقرار میکند
مردی ک داشت بازوی خیبر گشا علیست
بسم الله کتاب خداوندگار را

∋∈∋∈∋∈

هر کس که با علیست بداند که باء علیست
چشم خدا ، قسیم حجحیم و جنان به حق
دست خدا و لنگر ارض و سما علیست
علی کوثر و یس
علی یوسف و طه
علی قدر و علی بدر
علی شمس و ضحی بود
علی سجده علی حمد
علی ذکر و دعا بود

∋∈∋∈∋∈

علی در همه دم بود
علی در همه جا بود
نه لوح و نه قلم بود و
نه ارض و نه سما بود و
خدا بود و علی بود و
علی بود و خدا بود
لوح علی قلم علی
حرم علی کرم علی
علم علی
آب و گلم علی
نه لوح و نه قلم بود و
نه ارض و نه سما بود و

∋∈∋∈∋∈

خدا بود و علی بود و
علی بود و خدا بود
منم غلام علی
غلام نام علی
فلک غلام من است
به احترام علی
نشسته مرغ دلم به روی بام علی
خمار و مست و قلندر شدم ز جام علی
علی امام من هست و منم غلام علی

∋∈∋∈∋∈

هزار جان گرامی فدای نام علی
نه لوح و نه قلم بود و
نه ارض و نه سما بود و
خدا بود و علی بود و
علی بود و خدا بود
به لب شعار علی
به دل قرار علی
طواف کعبه کنم پی مدار علی
خدا مرا به جزا برد کنار علی
سر و تن و دل و روحم اسیر دام علی
منم غلام علی غلام ناب علی

∋∈∋∈∋∈

بشیر علی
نذیر علی
حبیب علی
کبیر علی
ذکر کثیر علی
نه لوح و نه قلم بود و
نه ارض و نه سما بود و
خدا بود و علی بود و
علی بود و خدا بود

∋∈∋∈∋∈

علی امام من هست و من هم غلام علی
نفس برای علی
سرم به پای علی
جهان گدای من است
من هم گدای علی
رسم به عرش و اگر ، شوم فدای علی
کتاب تخت خدایی بود مقام علی
روح علی
نوح علی
جان علی

∋∈∋∈∋∈

روان علی
توان علی
قرآن علی
نه لوح و نه قلم بود و
نه ارض و نه سما بود و
خدا بود و علی بود و
علی بود و خدا بود
من و نگاه علی
من و پناه علی
نمیشوم نفسی جدا ز راه علی

∋∈∋∈∋∈

رسم به کوی حسین
ز بارگاه علی
ای مه وفا حسین
میکشی مرا حسین
یا حسین
حسین امیر من است
من هم فقیر حسین

∋∈∋∈∋∈

هزار یوسف مصری بود اسیر حسین
منم حقیر حسین
بها بگیر حسین
که از ازل شده ام شکار تیر حسین
ندیده ام بخدا شهی نظیر حسین
و اوست حضرت ارباب و من اسیر حسین
حسین آقام

♬==upahang==♬