دانلود نوحه ما فیکم مسلم یه نفر نیست بهش آب بده از نریمان پناهی

8 تیر 1399

دانلود نوحه ما فیکم مسلم یه نفر نیست بهش آب بده از نریمان پناهی با کیفیت اصلی در رسانه آپ آهنگ

Download Nohe by Nariman Panahi called Ma fikom moslem in upahang

نریمان پناهی ما فیکم مسلم یه نفر نیست بهش آب بده

متن نوحه ما فیکم مسلم یه نفر نیست بهش آب بده از نریمان پناهی

♫==upahang==♫

اما فیکم مسلم یه نفر نیست بهش آب بده
اما فیکم مسلم یه نفر نیست بهش آب بده
یه نفر آب به ارباب بده
نفس نفس میزنم نفس نفس میزنه
بال و پر زخمی اش رو به قفس میزنه

◊♠️∋∈∋∈∋∈♠️◊

وای حسین به کربلا
وای حسین به کربلا
وای حسین به کربلا
اما فیکم مسلم یه نفر نیست بهش آب بده
یه نفر آب به ارباب بده
نفس نفس میزنم نفس نفس میزنه
بال و پر زخمی اش رو به قفس میزنه

◊♠️∋∈∋∈∋∈♠️◊

وای حسین به کربلا
وای حسین به کربلا
وای حسین به کربلا
اما فیکم مسلم مگه بین تون مسلمونی نیست
اما فیکم مسلم به خدا این رسم مهمونی نیست
چه بی گناه بردن اش
چه بی پناه بردن اش

◊♠️∋∈∋∈∋∈♠️◊

به زور نیزه ها بردن اش…
وای حسین وای حسین وای حسین
وای حسین وای حسین وای حسین
وای حسین وای حسین وای حسین
اما فیکم مسلم یه نفر نیست رحم کنه
اما فیکم مسلم بکم بره عقب شرم کنه
اما فیکم مسلم یه نفر نیست بهش آب بده

◊♠️∋∈∋∈∋∈♠️◊

یه نفر آب به ارباب بده
تو کربلا زدن اش چه بی هوا زدن اش
تو قتلگاه زدن اش چه بی هوا زدن اش
وایستادن و زدن اش به دست و پا زدن اش
دیگه نامرد نکش نمیبره
وای حسین به کربلا
وای حسین به کربلا
وای حسین به کربلا

◊♠️∋∈∋∈∋∈♠️◊

اما فیکم مسلم کلاه خود دلبر نرو نبر
اما فیکم مسلم سر بریدی دیگه پیرهن رو نبر
اما فیکم مسلم یکی داره ما رو غارت میکنه
اما فیکم مسلم هر کی اومده جسارت میکنه
یا که به سر میزنم یا به کمر میزنم
ای با سپر میزنن
وای حسین به کربلا
وای حسین به کربلا

◊♠️∋∈∋∈∋∈♠️◊

وای حسین به کربلا
اما فیکم مسلم یه نفر نیست که ما رو نکشه
اما فیکم مسلم وای از گوش ها گوشواره ها رو نکشه
اما فیکم مسلم یه نفر نیست به اش آب بده
اما فیکم مسلم یه نفر آب به ارباب بده

♬==upahang==♬