دانلود آهنگ با درد و غم آشنا نبودیم قسمت رو ببین جدایمون کرد

10 ژانویه 2022

دانلود آهنگ با درد و غــــم آشنا نبودیم قسمت رو ببین جدایمون کرد در آپ آهنگ

Download Music called  ba dardo gham ashena nabodim ghesmat ro bebin jodayimon kard from Upahang

با کیفیت ‌های عالی و مختلف | امکان دانلود با لینک مستقیم در آپ آهنگ

دانلود آهنگ قسمت رو ببین جدایمون کرد امید

متن آهنگ با درد و غــــم آشنا نبودیم قسمت رو ببین جدایمون کرد

♫==upahang==♫

یه لحظــه ز هم جـــــدا نیودیم

یه لــــحظه ز هم جدا نیودیم

با درد و غــــم آشنا نبودیم

قسمت رو ببین جــــدایمون کرد

♫==upahang==♫

با درد و غم آشنایمـــــون کرد

قسمت رو ببین جدایمـــون کرد

با درد و غم آشـــنــایمون کرد

قسمت رو ببین قســـمت رو ببین

♫==upahang==♫

قسمت رو ببین قـــسمت رو ببین

یکی بازیچه مثل مــــن تــو دست سرنوشته

یکی براش همیشــــه زندگی مثل بهشته

یکی پشت در خونـــه اش خوشی در انتظاره

♫==upahang==♫

یکی براش شـــــب و روز خدا فرقی نداره

تو خونه بی تو مــونــــدن کار من نیست

آخه پاره ی تــــن نیست

جای خالیت رو دیدم توی خونــــه چه کنم کار من نیست

♫==upahang==♫

تو خونه بی تو موندن کـار من نیست

آخه پاره ی تــن نـیست

جای خالیت رو دیدم توی خونــــه چه کنم کار من نیست

یه لحظه ز هم جــــدا نیودیم

♫==upahang==♫

یه لحظه ز هم جــــدا نیودیم

با درد و غــــم آشــنـا نبودم

قسمت رو بـبـیـن جـــــدایمون کرد

با درد و غـــم آشنایمون کرد

♫==upahang==♫

قسمت رو ببین جدایـــــمون کرد

با درد و غـــم آشنـــایمون کرد

قسمــــت رو ببین قـسمت رو ببین

قــسمت رو بــبــیــن قسمت رو ببین

♫==upahang==♫

با درد و غم آشنــایــمــون کرد

قسمت رو ببین جــــــدایـــمون کرد

با درد و غـــــم آشـــنــایــمون کرد

قسمت رو بــبــیــن قسمت رو ببین

♫==upahang==♫

قسمت رو ببین قــســمــت رو ببین

♬==upahang==♬