دانلود آهنگ غصه را رها کنیم مژده شادی آوریم

8 ژانویه 2022

دانلود آهنگ غصه را رها کنیم مژده شادی آوریم در آپ آهنگ

Download Music called ghose ra raha konim mojhde shadi avarym from Upahang

با کیفیت ‌های عالی و مختلف | امکان دانلود با لینک مستقیم در آپ آهنگ

دانلود آهنگ غصه را رها کنیم مژده شادی آوریم معین

متن آهنگ غصه را رها کنیم مژده شادی آوریم

♫==upahang==♫

بیا با دیده خوشبیــنی به دنیا بنگریم

غصه را رها کنیم مـژده شادی آوریم

♫==upahang==♫

بیا به قشنگی های زنـدگی نظر کنیم

روی بال آرزو به شهــر عـشـق سفر کنیم

♫==upahang==♫

بیا از هر چـی غـم فرار کنیم

بـیـا پـایـیـز دلو بهار کنیم

♫==upahang==♫

لحـظـه های عــمـر ما زود گذره

با یه چشم به هــم زدن میگذره

♫==upahang==♫

پس چه خندون  چـه گریــون داره میگذره عمرا

خودت رو نرنــجــــون به کامت باشه دنیا

♫==upahang==♫

پس چــه خنــدون  چه گریون داره میگذره عمرا

خــودت رو نـرنـجـون بــه کـامت باشه دنیا

♫==upahang==♫

قیامو شكســتـو باور نكنیم

گلای امیــدو پرپر نکنیم

♫==upahang==♫

بیا سرنوشــت بسازیـم واسه هم

نخوریم غصه برای بـیـش و کم

♫==upahang==♫

بیا از هر چــی غـم فـرار کنیم

بیا پاییز دلــو بهـار کنیم

♫==upahang==♫

لـحـظـه هـای عـمـر مـا زود گذره

بـا یـه چـشـم بـه هـم زدن میـگـــذره

♫==upahang==♫

پس چه خندون  چه گریون داره میگـذره عمرا

خودت رو نرنجون به کامــت باشــه دنیا

♫==upahang==♫

پس چه خندون  چــه گریـــون داره میگذره عمرا

خــودت رو نرنــجـون به کامت باشه دنیا

♫==upahang==♫

دنـیــا وفا نـداره چشمش حیا نداره

با هـمـه نـا رفیقه ما و شما نداره

♫==upahang==♫

اگــه به روش بخندی به روی تـو مــی خنده

و گرنه تیـره روزی چــون و چــرا نــداره

♫==upahang==♫

پس چه خنــدون  چه گریــون داره میگذره عمرا

خودت رو نرنجــون به کـامت باشه دنیا

♬==upahang==♬