دانلود آهنگ لری عامو زا از حسن نعیمی

11 تیر 1399

دانلود آهنگ محلی عامو زا از حسن نعیمی با کیفیت اصلی در رسانه آپ آهنگ

Download Music by Hassan Naeimi called Amoo za in upahang

دانلود آهنگ لری عامو زا از حسن نعیمی

متن آهنگ محلی عامو زا از حسن نعیمی

♫==upahang==♫

عامو زا دای دای وو دیرادیر دای●♪♪●دای رهته ایپایوم
ار وابوم یار●♪♪●یار مو نیمه جون یار●♪♪●یار تیت تو ایایوم
بیو وه دیارُم، گل با وقارُم ●♪♪●وه داغ دیریت گلُم، زونی بریدُم ●♪♪●وه داغ دیریت دوور زونی ندارُم
گلکو دای دای بچه ساوا دای دای نه موقع شیشه
کافره دای دلمه ایبره دای●♪♪●دای دونُم یه چیشه
سالار مالُم، گلُم●♪♪●گل با وقارُم ●♪♪●بیو وه دیارُم شلال زونی ندارُم
سگاره دای●♪♪●دای تش بزنین دای●♪♪●دای بدین وه دهسوم
آرزوشه دای دای بردُم وه گوردای دای تیش ننشهسوم
بیو وه دیارُم، گل با وقارُم ●♪♪●وه داغ دیریت دوور زونی ندارُم ●♪♪●وه داغ دیریت شلال ایخام بمیرُم
ره دراز دای دای ملکی میخی دای دای له کرده پامه ●♪♪●قربون یار یار شویی برم یار یار تو بِهسی جامه
بیو وه دیارُم، گل با وقارُم ●♪♪● وه داغ دیریت گلُم، زونی بریدُم
کپری یار یار سیت بزنُم یار یار زر بیدل شولیز
تا نیام یار یار نبینمت یار یار مو نیگرُم لیز
سالار مالُم، گل با وقارُم ●♪♪●وه داغ دیریت ایخام بمیرُم
سالار مالُم گلُم، گل با وقارُم ●♪♪●وه داغ دیریت شلال زونی بریدُم
امان بگو چی ورندیل قسری●♪♪●درا وه ناته

♬==upahang==♬