دانلود آهنگ مازندرانی شورش از حافظ دیوسالار

7 تیر 1399

دانلود آهنگ محلی شورش از حافظ دیوسالار با کیفیت اصلی در رسانه آپ آهنگ

Download Music by Hafez Divsalar called SHooresh in upahang

حافظ دیوسالار شورش

متن آهنگ محلی شورش از حافظ دیوسالار

♫==upahang==♫

ای جانااا جان لیلی یار لیلی
دوباره شهر آمل شورش بوه دعوا خاطر تی سیو چش بوه
راه جاده هراز چی وارش بوه نامرد دلبر دل چی خش بوه
ا تی جوونی دا میرمه دلبر اسپه بوه می یه دا میرمه
→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←
دلبر دلبر غریبی دا میرمه دلبر تی برمه گلی ای دا میرمه دلبر
جان دلبر غم می دل ره پیر هاکرده تی حرفها مره پیر هاکرده
از وچگی لات و شور و شر ومه تو مدرسه شاگرد آخر ومه سینه
سوخته خاطر دلبر ومه شی محل من همه ره سر ومه
→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←
دلبر هسته جانااا اسا عاشقی وسه
دور از من دری یار برمه کنی تی چشی برمه
ای دا میرمه دلبر گیرنی بهونه ای دا میرمه دلبر
یاد می دل و حرفها ناله کنی دوی می کناری
→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←
دا میرمه دلبر شی قشنگ یاری دا میرمه دلبر
دل گنه داد هاکنم
همه چی ره یاد هاکنم شی دلی غمی داا
دیگه تی خاطری خلاف نکمه تیسه زندون نشومه برمه نکن
→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←
با دل خون نشومه برمه نکن غم عاشقی ره شفاف نکمه
تیسه دعوا بیرمه برمه نکن دلبر من شه اسیرمه برمه نکن دلبر

♬==upahang==♬