دانلود آهنگ سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست

2 ژانویه 2022

دانلود آهنگ سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست در آپ آهنگ

Download Music called salam be roye mahe to azize del from Upahang

با کیفیت ‌های عالی و مختلف | امکان دانلود با لینک مستقیم در آپ آهنگ

دانلود آهنگ سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست ستار

متن آهنگ سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست از ستار

♫==upahang==♫

سلام ای کــهنه عــشق من که یاد تو چه پا بر جاست
ســلام بر روی مــاه تو عزیز دل سلام از مــاست
تو یه رویای کوتاهی دعــای هر سحرگاهی
شدم خواب عــشقت چون مرا اینگونه میخواهی
شدم خواب عــشقت چون مرا اینگونه میخواهی

♫==upahang==♫

من آن خــاموش خاموشــم که با شادی نمیجوشم
نــدارم هیچ گناهی جز که از تو چــشم نمی پوشم
تو غــم در شکل آوازی شکوه اوج پــروازی
نداری هیچ گناهــی جز که بر من دل نمی بازی
نداری هیچ گناهــی جز که بر من دل نمی بازی

♫==upahang==♫

مرا دیــوانه میخواهی ز خود بیگــانه میخواهی
مرا دلباخته چون مجنــون ز من افسانه میخواهی
شدم بیگانه با هســتی زخود بیخود تر از مستی
نگاهم کن نگاهــم کن شدم هر آنچه میخواستی
سلام ای کهــنه عــشق من که یاد تو چه پا بر جاست
سلام بر روی ماه تو عزیــز دل سلام از ماست

♫==upahang==♫

بکــش دل را شهامت کن مرا از غـصه راحت کن
شدم انــگشت نــمای خــلق مرا تو درس عبرت کن
بکن حرف مرا باور نیابی از من عــاشق تر
نمیترسم من از اقرار گذشت آب از ســرم دیگر
سلام ای کهنه عشــق من که یاد تو چه پا بر جاست
سلام بر روی مــاه تو عــزیز دل سلام از ماست

♫==upahang==♫
سلام ای کهــنه عشق من که یاد تو چه پــا بر جاست
سلام بر روی مــاه تو عزیز دل ســلام از ماست

♬==upahang==♬