دانلود آهنگ لری دی از حسین پاسیار

1 دسامبر 2020

دانلود آهنگ محلی دی از حسین پاسیار با کیفیت اصلی در رسانه آپ آهنگ

Download Music by Hosein Pasyar called Dey in upahang

حسین پاسیار دی

متن آهنگ محلی دی از حسین پاسیار

♫==upahang==♫

مو قربونت برم دی مهربونم
که پاپا و ره رهتنه داری نشونم
مو قربونت برم تا صبح دیاری
و پشت پا و چشمه سیم ایاری
دلم ایخو ،که تا تی دیم نشینم
مو دهسل پینه بهسشه بوینم

◊♠️♠️◊UPahang◊♠️♠️◊

همو دهسی که سیم مو ،نون ای پوهت
سر تَهتَم دیار تا صبح ایسوت
نفس دیم بی که گرمای دلم بی
دعای دیم بی که هر روز و کِلم بی
جوونی خشه پیر کرده و پی مو
مو که وهسوم مِره ایوهس و تی مو
خداحافظ دا

◊♠️♠️◊UPahang◊♠️♠️◊

خداحافظ دا ولت کردم سر ای وار
مو هم باید و سی شهر بکنم بار
دا شرایط زندگی بردم و من شهر
تنه دامت و قرآن وم نکن قهر
سی شرایط زندگیم،رفتم و من شهر
وگرنه دلخشی وی شهر ندارم
دلخشیم من زندیی فقط تو بیری

◊♠️♠️◊UPahang◊♠️♠️◊

په چته قهر کردی وم ، جوابمه نیری
دا من تمام زندیت و پا نشهسی
هنی تا هنی مو هم زِ پا نوهسوم
دا دلم ایخو هر جا که روم تو هم و بام بوی
پا من هر حونی نهام تو وا نهام بوی
هر کی ره پی زندیش مو پای دل نشسهوم
از بس خردم غمته از پا دَ وهسوم

♬==upahang==♬