دانلود اهنگ های لالایی

9 ژانویه 2022

دانلود اهنگ های لالایی

آهنگ های لالایی با کیفیت بالا، لینک مستقیم و پخش آنلاین

اکنون میتوانید ترانه لالایی برای کودکان را با بهترین کیفیت دانلود کنید

آهنگ کودکانه برای خوابیدن کودکان و نوزادان

مجموعه آهنگ های آرامش بخش…

دانلود از رسانه آپ آهنگ

دانلود اهنگ های لالایی

آهنگ شماره 1
برادر کوچولو؛ توو گهواره اش خوابیده…
لباش، داره می خنده!
یعنی چه خوابی دیده؟

دانلود آهنگ + لینک مستقیم

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

آهنگ شماره 2
لای لالایی
گلِ لالا…
مهتاب، اومده بالا
موقعِ خوابه؛ حالا

دانلود آهنگ + لینک مستقیم

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

آهنگ شماره 3
دخترِ خوبم؛ ناز و عزیزم… پسرِ ریز و تر و تمیزم!
آفتاب؛ سر اومد… مهتاب می تابه…
بچه ی کوچیک؛ آروم می خوابه

دانلود آهنگ + لینک مستقیم

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

آهنگ شماره 4
من آسمونم!
لباسِ شب می پوشم؛ تا تو آرومتر بخوابی…

دانلود آهنگ + لینک مستقیم

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

آهنگ شماره 5
عروسکِ خوشگلِ من
بشین؛ کنارِ دلِ من
شب شد؛ لالا کن… شب شد؛ لالا کن…
دخترِ ناز و خوبِ من؛ نازنینِ محبوبِ من

دانلود آهنگ + لینک مستقیم

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

آهنگ شماره 6
بپر، برو توو رختخواب!
دیر شده؛ زود بگیر بخواب…

دانلود آهنگ + لینک مستقیم

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

دانلود اهنگ های لالایی

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

آهنگ شماره 7
حصیرِ گرمِ گهواره؛ به نرمی در برت داره…
چشای خسته از خوابه؛ چو عکسِ ماه، توو آبه
لالایی کودکِ خوبم؛ برایت قصه می گویم

دانلود آهنگ + لینک مستقیم

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

آهنگ شماره 8
لالا لالا؛ گلِ کاشی…
یه خونه؛ توی نقاشی

دانلود آهنگ + لینک مستقیم

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

آهنگ شماره 9
عروسک‌ جون… عروسک‌ جون…
دیگه شب شد؛ لالا
به قربونِ دو چشمونت؛ لالایی کن… لالا

دانلود آهنگ + لینک مستقیم

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

آهنگ شماره 10
رشید و زیبا؛ اسبِ ترکمن، می چرخد آرام توو دشت وُ دمن
توی آلاچیق… در دلِ صحرا؛ من و تو تنها، فرزندِ رعنا

دانلود آهنگ + لینک مستقیم

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

آهنگ شماره 11
ماه و پرتقال لرزان و غلتان؛ گرد و نارنجی…
سفید و رخشان
لالا لالایی… فرزندم بخواب؛ سرسبز و آرام…

دانلود آهنگ + لینک مستقیم

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

دانلود اهنگ های لالایی

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

آهنگ شماره 12
گنجشک لالا
سنجاب لالا
آمد دوباره مهتـــاب

دانلود آهنگ + لینک مستقیم

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

آهنگ شماره 13

لالالا… جوجه ماشینی…
دلش؛ شب ها چه بی تابه!
دلش، مامانشوُ می خواد

دانلود آهنگ + لینک مستقیم

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

آهنگ شماره 14
لالا جنگل… لالا برکه…
لالا نیلوفرِ آبی…
لالا ماهِ سپیدِ شب

دانلود آهنگ + لینک مستقیم

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

آهنگ شماره 15
لالالالا…
گلم هستی
برات می خرم؛ اسبی

دانلود آهنگ + لینک مستقیم

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

آهنگ شماره16
لالا لالا لالایی؛ گلِ زیره
بابات رفته، نبات گیره
لالا لالا؛ گلم باشی

دانلود آهنگ + لینک مستقیم

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

دانلود اهنگ های لالایی

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

آهنگ شماره 17
لالا لالایی…
خوابش برده بود…
خواب زیبایش؛ یک پرنده بود

دانلود آهنگ + لینک مستقیم

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

آهنگ شماره 18
بخواب، ای گل
گلِ زیبا
لالا لالا…
لالا لالا…

دانلود آهنگ + لینک مستقیم

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

آهنگ شماره 19
شب توو آسمون؛ ماه هم خوابیده…
لحافی از ابر؛ رویش کشیده…

دانلود آهنگ + لینک مستقیم

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

آهنگ شماره 20
لالا لالایی…
قصه ای زیبا؛ برات می خونم…
تا کنی لالا

دانلود آهنگ + لینک مستقیم

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

آهنگ شماره 21
لالا لالایی…
فرزندِ زیبا؛ قهرمانِ من!
انسانِ فردا…

دانلود آهنگ + لینک مستقیم

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

آهنگ شماره 22
لالایی؛ چرخِ نخ تابی… به آوازش، تو می خوابی!
لالا لایی؛ گلِ غوزه… سفید و سبز و عنابی

دانلود آهنگ + لینک مستقیم

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨