دانلود آهنگ گیلکی خاموش از فرامرز دعایی

12 اردیبهشت 1399

دانلود آهنگ محلی خاموش از فرامرز دعایی با کیفیت اصلی در رسانه آپ آهنگ

Download Music by Faramarz doaii called KHamoosh in upahang.com

فرامرز دعایی خاموش

متن آهنگ خاموش از فرامرز دعایی

♫==upahang==♫

من هونی ایسم که بوم
من همانی هستم که بودم
ساده دیل سختی بیده
ساده دل و سختی کشیده
کی زمان می دیمه خیلی زود خط بکشه
که زمانه به چهره ام خیلی زود خط کشید
می دَهن دو سته یه
دهانم بسته است
می لبان خاموشه
لبانم خاموش است
می دیلام هه تو به اَ
دل من هم به این
هیچی پوچی خوشه
هیچ و پوچ خوش است
غم جانم را بلعید رمق در دستانم نیست

گل نیمه جان شوره زارم
گل نیمه جان شوره زارم
کیسه اون گوش بده
ایپچه می حرفانا می حرفانا
غم بوخورده دِ می جانا
رمق دینه می دستانا
گوله نیمه جان شوره زارمه
گوله نیمه جان شوره زارمه
هوسِ اَبا نارم
هوس آب ندارم
هوسِ اَب نارم
هوس آب ندارم
دوس دارم پرپرابم
دوست دارم پرپر شوم
دوس دارم پرپرابم
دوست دارم پرپر شوم
حسرت خواب دارم/خواب دارم/خواب دارم
حسرت خواب دارم/خواب دارم/خواب دارم
اَی خودا اَی خودا هچینه من مرا خورداندرمه
ای خدا/ای خدا/بیهوده خودخوری می کنم
نانم چی گوفتاندرمه
نمی دانم دارم چه می گویم
هچینه من مرا خورداندرمه،نانم چی گوفتاندرمه
بیهوده خود خوری می کنم/.نمی دانم دارم چه می گویم
بخترهِ کی می دهن، کی می دهن دوستابِه
بهتر است دهانم بسته شود
تا ایتا عالم حرف موفت امرا خستابه
تا با یک عالم حرف مفت خسته شود

♬==upahang==♬