دانلود آهنگ مازندرانی خاطره از رضا کرد

14 خرداد 1399

دانلود آهنگ محلی خاطره از رضا کرد با کیفیت اصلی در رسانه آپ آهنگ

Download Music by Reza Kord called KHatere in upahang.com

رضا کرد خاطره

متن آهنگ محلی خاطره از رضا کرد

♫==upahang==♫

◊♠️♠️◊نارنه وی خو، می دل هوایی بویه
برو دلبر می◊♠️♠️◊ چشمی سو، می دل هوایی بویه
شی دل شی دلبریسه◊♠️♠️◊گمه شی خاطرات ره
کوهی کبوتری سه گمه شی◊♠️♠️◊ خاطرات ره
یاد یاد قدیما، گمه شی خاطرات ره◊♠️♠️◊
همه وینه بی ریا، گمه شی خاطرات ره◊♠️♠️◊
گمه دوست و رفیقا، گمه شی خاطرات ره◊♠️♠️◊
سلطان دل، می آرزو می دل هوایی بویه◊♠️♠️◊
من هستمه غم خوار تو می دلبر◊♠️♠️◊ راضی نویه
شی پیر و مارره تو بئو،◊♠️♠️◊می دل هوایی بویه
نتومه بی◊♠️♠️◊ تو بورم کوه می دلبر راضی نویه
◊♠️♠️◊آفتاب بیموئه هوا، گمه شی خاطرات ره
◊♠️♠️◊با هم شیومی دریا، گمه شی خاطرات ره

◊♠️♠️◊یاد یاد زمونا، گمه شی خاطرات ره
◊♠️♠️◊گمه سلطان دنیا، گمه شی خاطرات ره
◊♠️♠️◊چیسه بوی بی وفا گمه شی خاطرات ره
جان دلبر◊♠️♠️◊جان دلبر می دل هوایی بوه
من تی کچیک تو تاج◊♠️♠️◊ سر تیسه روانی بویه
تره گمه نووش کتر می دل ◊♠️♠️◊هوایی بویه
می جان دل نکن پرپرف می دل هوایی بوه◊♠️♠️◊
دادا شویی تنهایی گمه شی خاطرات ره◊♠️♠️◊
چند شویه یاد بیخویی گمه شی خاطرات ره◊♠️♠️◊
تی سه ویمه فدایی گمه شی خاطرات ره◊♠️♠️◊
گتی می دلبخواهی گمه شی◊♠️♠️◊ خاطرات ره
همه بوه تنی نشون منی◊♠️♠️◊ نشون می دل هوایی بویه
اگه بورین شمه◊♠️♠️◊ شی خون می دلبر راضی نویه
آواره◊♠️♠️◊ بومه و مجنون می دل هوایی بویه
◊♠️♠️◊تیسه بهیمه دگرگون، تیسه هوایی بومه

♬==upahang==♬