دانلود آهنگ عربی حیک از مهدی یراحی

7 خرداد 1399

دانلود آهنگ محلی حیک از مهدی یراحی با کیفیت اصلی در رسانه آپ آهنگ

Download Music by Mehdi Yarrahi called Hayyak in upahang.com

مهدی یراحی حیک

متن آهنگ محلی حیک از مهدی یراحی

♫==upahang==♫

◊♠️♠️◊میحانه میحانه◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊میحانه میحانه◊♠️♠️◊
زمان دیدارمان فرا رسید
◊♠️♠️◊غابت شمسنا الحلو ما جانا◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊غابت شمسنا الحلو ما جانا◊♠️♠️◊
آفتاب ما غروب کرد و زیبا روی ما نیومد
◊♠️♠️◊حیاک حیاک◊♠️♠️◊
ایول ایول
◊♠️♠️◊حیک بابا حیک◊♠️♠️◊
ایول بابا ایول
الف رَحمه علی بِیَک
هزار رحمت بر پدرت
هِذول العَذبونی
این ها عذابم دادند
هِذول المرمرونی
این ها زجرم دادند
◊♠️♠️◊علی جسر المسیب سیبونی◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊علی جسر المسیب سیبونی◊♠️♠️◊
روی پل مُسَیَب آواره ام کردند
◊♠️♠️◊میحانه میحانه◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊میحانه میحانه◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊عافت عیونی النوم◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊عافت عیونی النوم◊♠️♠️◊
چشام خواب رو ول کرد
◊♠️♠️◊بَعدک حبیبی العین ذِبلانه◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊بَعدک حبیبی العین ذِبلانه◊♠️♠️◊

بعداز تو چشای من پژمرده شد
◊♠️♠️◊لوح القدر مَکتوب◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊لوح القدر مَکتوب◊♠️♠️◊
حکمتش اینجوری نوشته شده
◊♠️♠️◊هِجرک حبیبی الروح ضمآنه◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊هِجرک حبیبی الروح ضمآنه◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊حَیاک حَیاک◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊حَیاک بابا حَیاک◊♠️♠️◊
الف رَحمه علی بِیَک
◊♠️♠️◊هذول العذبونی◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊هذول المرمرونی◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊علی جسر المسیب سیبونی◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊علی جسر المسیب سیبونی◊♠️♠️◊
نور دو چشمانم ، ماه گریزانم
دانی و میدانم ، بعد تو دیوانه ام
همه حال خوشم از تو ، شادی و غم از تو
ای سر و سامانم ، بعدِ تو دیوانه ام
◊♠️♠️◊ضِلیت انا سِهران◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊ضِلیت انا سِهران◊♠️♠️◊
بیدار موندم
ورا نجومی لیش ماجانه
ستاره هارو نگاه میکنم که چرا نیومد
◊♠️♠️◊واتسامر ویا اللیل◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊واتسامر ویا اللیل◊♠️♠️◊
واجمع همومی و روحی تلفانه
◊♠️♠️◊حَیاک حَیاک◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊حَیاک بابا حَیاک◊♠️♠️◊
الف رحمه علی بِیَک
هِذول العذبونی
هِذول المرمرونی
◊♠️♠️◊علی جسر المسیب سیبونی◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊علی جسر المسیب سیبونی◊♠️♠️◊

♬==upahang==♬