دانلود آهنگ شمالی حیرون حیرونه از فریدون پوررضا

5 اردیبهشت 1399

دانلود آهنگ محلی حیرون حیرونه از فریدون پوررضا با کیفیت اصلی در رسانه آپ آهنگ

دانلود آهنگ محلی حیرون حیرونه فریدون پوررضا

Download Music by Fereydoun Pourreza called Heyroon Heyroone in upahang.com

فریدون پوررضا حیرون حیرونه upahang.com

متن آهنگ محلی حیرون حیرونه از فریدون پوررضا

♫==upahang==♫

حیرون حیرونی حیرون حیرونی، ناز نوکون جونی
(حیرون حیرونی، حیرون حیرونی، ناز نکن جان من)
لاکو فشونی ناز نوکون جونی
(خودت را افشان کرده ای، ناز نکن جان من)
عطر صابونی بزای تی بولور جونی
(صابون عطری بر جان بلورینت کشیده ای)
عطر صابونی بزای تی دو دستونای
(صابون معطر بر دستان خود زده ای)
سانه تومون تو وازای من تی قوربانی
(لباس سفید رقص پوشیده ای من به قربانت)

من تی قوربان
(من به قربانت)
وارا راغا بوشم زرگر لاتا
(بیراهه رفته ام از «زرگر لات»)
زرگر لاکو بیدم دانه هپاتا
(دختر زرگر را دیدم داشت دانه پاک می کرد)
به قوربان خدا چی چی بساتا
(قربان خدا بروم که چه ساخت)
بینی مثل قلم دهن نباتا
(بینی مثل قلم و دهان به شیرینی نبات است)
حیرون حیرونی، حیرون حیرونی، ناز نوکون جونی
(حیرون حیرونی، حیرون حیرونی، ناز نکن جان من)

لاکو افشونی، ناز نوکون جونی
(خودت را افشان کرده ای، ناز نکن جان من)
عطر صابونی بزای تی بولور جونی
(صابون عطری بر جان بلورینت کشیده ای)
عطر صابونی بزای تی دو دستونای
(صابون معطر بر دستان خود زده ای)
سانه تومون تو وازای من تی قوربانی
(لباس سفید رقص پوشیده ای من به قربانت)
بیجار کوتام سرتا کی بوسم
(در آلاچیق مزرعه تا کی بخوابم)
حالَ می یارک از کی واپُرسم

(حال یار مرا از چه کسی بپرسم)
مو کی میرزا نییم نامه بنویسم
(من میرزای محل نیستم که نامه بنویسم)
چارو اداری کافره از کی واپُرسم
(چاروادار کافر است از چه کسی بپرسم)
حیرون حیرونی، حیرون حیرونی، ناز نوکون جونی
(حیرون حیرونی، حیرون حیرونی، ناز نکن جان من)
لاکو فشونی ناز نوکون جونی
(خودت را افشان کرده ای، ناز نکن جان من)
عطر صابونی بزای تی بولور جونی

(صابون عطری بر جان بلورینت کشیده ای)
عطر صابونی بزای تی دو دستونای
(صابون معطر بر دستان خود زده ای)
سانه تومون تو وازای من تی قوربانی
(لباس سفید رقص پوشیده ای من به قربانت)
سفید رود آب بوما پوردا ببرده
(آب سفید رود بالا آمده و پل را برده است)
من و می یارکه هر دو ببرده
(من و یار مرا نیز با خود برده است)
پورده سازان بائید پوردا بسازید
(ای پل سازان بیائید و پل را بسازید)

من و می یارکه هردو بسازید
(من و یارم را، هردوی ما را بسازید)
حیرون حیرونی، حیرون حیرونی، ناز نوکون جونی
(حیرون حیرونی، حیرون حیرونی، ناز نکن جان من)
لاکو فشونی ناز نوکون جونی
(خودت را افشان کرده ای، ناز نکن جان من)
عطر صابونی بزای تی بولور جونی
(صابون عطری بر جان بلورینت کشیده ای)
عطر صابونی بزای تی دو دستونای
(صابون معطر بر دستان خود زده ای)
سانه تومون تو وازای من تی قوربانی
(لباس سفید رقص پوشیده ای من به قربانت)

♬==upahang==♬