دانلود آهنگ جونی جونم بیا دردت به جونم

3 ژانویه 2022

دانلود آهنگ جونی جونم بیا دردت به جونم در آپ آهنگ

Download Music called joni jonom from Upahang

با کیفیت ‌های عالی و مختلف | امکان دانلود با لینک مستقیم در آپ آهنگ

دانلود آهنگ جونی جونم بیا دردت به جونم لیلا فروهر

متن آهنگ جونی جونم بیا دردت به جونم

♫==upahang==♫

جونی جـــونم بیا دردت به جونم
شب مهــتاب سی تو آواز میخونم
جونی جونــم بیا دردت به جونم
شب مهــتاب سی تو آواز میخونم

♫==upahang==♫
جونی جــونم یار جونم بیا دردت به جونم
شب مهتــاب لب دریا سی تو آواز میخونم
جونی جونم یار جــونم بیا دردت به جونم
شب مهتاب لب دریــا سی تو آواز میخونم

♫==upahang==♫
توی شرجی توی گــرما ما میروم کنار دریا
منتظر به رات میشیــنم تا قیامت حالا حالا
وای و واویلا به روزم باز به دریــا چشم میدوزم
دل غــافل که نیومد تا ابد به پاش میسوزم

♫==upahang==♫
جونی جــونم بیا دردت به جونم
شب مـــهتاب سی تو آواز میخونم
جونی جونم یار جــونم بیا دردت به جونم
شب مهــتاب لب دریا سی تو آواز میخونم

♫==upahang==♫
مرد دریا تویی دختر کــارون مویوم
رطب شیرین تویی انار دلــخون مویوم
ابر سرگردون تویی مــوج گریزون مویوم
ابر سرگردون تویی مــوج گریزون مویوم

♫==upahang==♫
جونی جــونم بیا دردت به جونم
شب مهــتاب سی تو آواز میخونم
جونی جونم یار جــونم بیا دردت به جونم
شب مهتاب لب دریا ســـی تو آواز میخونم

♫==upahang==♫
بذار مــردم بدونن از دل مو
از عشق و از غــم و از مشکل مو
از اون مروارید غــلتون تو دریا
که یک روزی میاد به ســاحل مو

♫==upahang==♫
جونی جــونم بیا دردت به جونم
شب مــهتاب سی تو آواز میخونم
جونی جونم یار جــونم بیا دردت به جونم
شب مهــتاب لب دریا سی تو آواز میخونم

♫==upahang==♫
توی شــرجی توی گرما ما میروم کنار دریا
منتظر به رات میشینم تا قیــامت حالا حالا
وای و واویلا به روزم باز به دریا چــشم میدوزم
دل غــافل که نیومد تا ابد به پاش میسوزم

♫==upahang==♫
جونی جــونم بیا دردت به جونم
شب مهــتاب سی تو آواز میخونم
جونی جونم یار جـــونم بیا دردت به جونم
شب مــهتاب لب دریا سی تو آواز میخونم

♫==upahang==♫
جونی جــونم بیا دردت به جونم
شب مــهتاب سی تو آواز میخونم
جونی جــونم بیا دردت به جونم
شب مهــتاب سی تو آواز میخونم
جــونی جونم

♬==upahang==♬