دانلود آهنگ تو ی عالم یکرنگی بگو از چی تو دل تنگی

30 دسامبر 2021

دانلود آهنگ تو ی عالم یکرنگی بگو از چی تو دل تنگی در آپ آهنگ

Download Music by haydeh called toye alame yekrangi from Upahang

با کیفیت ‌های عالی و مختلف | امکان دانلود با لینک مستقیم در آپ آهنگ

دانلود آهنگ تو ی عالم یکرنگی بگو از چی تو دل تنگی هایده

متن آهنگ تو ی عالم یکرنگی بگو از چی تو دل تنگی

♫==upahang==♫

♫♫تو ی عــالم یکرنگی بگو از چی تو دل تنگــی
بازم از اون نـــگات پیداست که با من به سر جنگی بازم از اون نـــگات پیداست
بازم ســـاده دل تنها نداری واسم آهنگی بگو حرف تو دلـــت نگزار بگو از چی تو دل تنگی
بگو حرف تو دلــــت نگزارآه آه آه
آه آه آه♫♫♬==upahang==♬

♫♫چی دیــدی چی شنیــدی که با من هر روز و هر لحظه یه رنگــی
تـــوی شهر فرنگ از همه رنگ رنگ و وارنگ واسه چی دو رنگی بابا سخت دورنـــگی
مـــن ومـــی شکنی و هم با کارات من مثل ساغـــرم و تو سنـــگی
تو این دورو زمون بیدون تو نامـــهربون واسه چی زرنگی بابا سخته زرنگـــی♫♫

♬==upahang==♬

♫♫تو ی عــالم یکرنگــی بگو از چی تو دل تنگـــی
بازم از اون نــگات پیداست که با مــن به سر جنگی بازم از اون نگــات پیداست♫♫

♬==upahang==♬

آه آه آه
آه آه آه

♬==upahang==♬

♫♫دلـــم در سر نقاشی شــب رفت
پر از طرح تموم نیمه تموم از غـــم و حســـرت
تا نقشش می کنی هم چیـــن و همچـــون بابا تو رنگش می کنی تا بشه پر خــون بشه گلگــون♫♫

♬==upahang==♬

♫♫ چی دیــدی چی شنیــدی که با من هر روز و هر لحظه یه رنــگی
توی شــهر فرنگ از همه رنگ رنگ و وارنگ واسه چی دو رنگی بابا سخت دورنـــگی ♫♫

♬==upahang==♬
♫♫ مــن ومــی شکنی و هم با کارات من مثل ساغــرم و تو سنگــی
تو این دورو زمون بیدون تو نامهربــون واسه چی زرنگی بابا سخته زرنــگی ♫♫

♬==upahang==♬

♫♫ تو ی عــالم یکرنگی بگو از چی تو دل تنگــی
بازم از اون نـــگات پیداست که با من به سر جنگــی
بازم از اون نــگات پیداست که با من به سر جنگـــی ♫♫

♬==upahang==♬