دانلود آهنگ توی راه عاشقی فرصت تردیدی نیست

1 ژانویه 2022

دانلود آهنگ توی راه عاشقی فرصت تردیدی نیست در آپ آهنگ

Download Music by ebi called toye rahe asheghi from Upahang

با کیفیت ‌های عالی و مختلف | امکان دانلود با لینک مستقیم در آپ آهنگ

دانلود آهنگ توی راه عاشقی فرصت تردیدی نیست ابی

متن آهنگ توی راه عاشقی فرصت تردیدی نیست

♫==upahang==♫

توی راه عــاشقی فرصت تردیدی نیست

میدونی تو قلب من نقطه ی تــزویری نیست

گریــه ی شبونه رو جز تو که تــسکینی نیست

مثل این شکسته دل هیچ دل غــمگینی نیست

♫==upahang==♫

تو چه دیــدی که بریــدی تو ز هم پاشیدی

تو چه بیهوده ز من رنــجیدی

به چه جرمی چه گناهی تو منو ســوزوندی

غم عــالم به دلم کوبوندی

به تو نفــرین دل عاشق دل زار

♬==upahang==♬

تو منو غــرق خجالت کردی

منه آزاده ی مــغرور و ببین

تو چطور بنــده ی عادت کردی

به تو نفرین دل عاشــق دل زار

♬==upahang==♬

تو منو غـــرق خجالت کردی

منه آزاده ی مغـــرور و ببین

تو چطور بنده ی عــادت کردی

تو چه دیدی که بریــدی تو ز هم پاشیدی

تو چه بیهوده ز من رنــجیدی

به چه جرمی چه گناهی تو منو ســـوزوندی

♬==upahang==♬

غم عــالم به دلم کوبوندی

توی راه عاشقــی فرصت تردیدی نیست

میدونی تو قلــب من نقطه ی تزویری نیست

گریه ی شبونه رو جز تو که تســکینی نیست

مثل این شکسته دل هیچ دل غــمگینی نیست

♬==upahang==♬

تو چه دیدی که بریدی تو ز هم پاشــیدی

تو چه بیهوده ز من رنجیــدی

به چه جرمی چه گناهی تو منو سوزونــدی

غم عالــم به دلم کوبوندی

♬==upahang==♬

به تو نفریـــن دل عاشق دل زار

تو منو غـــرق خجالت کردی

منه آزاده ی مغـــرور و ببین

تو چطور بنده ی عــادت کردی

به تو نفرین دل عــاشق دل زار

♬==upahang==♬

تو منو غرق خـــجالت کردی

منه آزاده ی مــغرور و ببین

تو چطور بنــده ی عادت کردی

تو چه دیدی که بریــدی تو ز هم پاشیدی

♬==upahang==♬

تو چه بیهوده ز من رنــجیدی

به چه جرمی چه گناهی تو منو ســوزوندی

غم عالم به دلم کوبونـــدی

به چه جرمی چه گناهی تو منو سوزونــدی

♬==upahang==♬

غم عـــالم به دلم کوبوندی

به چه جرمی چه گناهــی تو منو سوزوندی

غم عالم به دلـــم کــوبوندی

♬==upahang==♬