دانلود مداحی به لبش حرف عسل صحبت احلی دارد از حسین سیب سرخی

25 شهریور 1399

دانلود مداحی به لبش حرف عسل صحبت احلی دارد از حسین سیب سرخی با کیفیت اصلی در رسانه آپ آهنگ

Download Nohe by Hossein Sib Sorkhi called Be labash harfe asal in upahang

حسین سیب سرخی به لبش حرف عسل صحبت احلی دارد

متن مداحی به لبش حرف عسل صحبت احلی دارد از حسین سیب سرخی

♫==upahang==♫

به لبش حرف عسل صحبت احلی دارد
دومین قاسم زهراست تماشا دارد
در دلش آرزوی شیر شدن میجوشد
در رگ و ریشه او خون حسن میجوشد
ریشه دارد پسر و دست کرم میگیرد
دو سه سال دگر او نیز علم میگیرد
تا که تکبیر کشد غم جگرش میریزد

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

و چنان می پرد عقاب پرش میریزد
اشهد انک او جان ولی الله است
نوبتی هم که بود نوبت عبدالله است
پیش او هم که محال است هماورد شوند
چقدر زود در این خانه همه مرد شوند
عمه اش آینه مادر از او ساخته است
و عمو نیز علی اکبر از او ساخته است

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

آمده آخر این راه رگش را بدهد
آمده پیش عمو شاهرگش را بدهد
باید او هم بپرد گر چه امانت باشد
نتواند که بماند و غنیمت باشد
چه کند گر نشود موی پریشان بکشد
دست بسته نتواند که گریبان بکشد
عمه چون صخره کنارش به نظر خاموش است

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

کوه آتش به جگر دارد اگر خاموش است
حق بده بعد پسر هاش جوانش او بود
کوه بود عمه ولیکن فورانش او بود
پیش عمه قدمی چند به زحمت برداشت
غیرتِ صورت او چند جراحت برداشت
یا که باید برود یا بزند بر سر خویش
یا که فریاد کشد تا نفس آخر خویش

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

تازه انگار که از حس یتیمی پر شد
شده با پا بدود یا برسد با سر خویش
می وزد باد جگر سوزی و می سوزد او
مثل پروانه رسیده است به خاکستر خویش
مثلِ یک چلچله خود را به قفس می کوبد
آن قدر تا شکند سینه و بال و پر خویش
هیچ کس نیست فقط اوست نرفته میدان

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

شرمگین میشود از دیدن دور و بر خویش
عمه اش خیره به گودال زمین می افتد
عمه یک دست نهاده است روی معجر خویش
فرصتی شد بکشد بال در آغوش پدر
تا ببیند پسرش را به روی پیکر خویش
دید افتاده به جانش تبر گلچین ها
دید در دست خزان ساقه نیلوفر خویش

♬==upahang==♬