دانلود آهنگ بلوچی بروسا از ایوب مهرجویی

13 دی 1399
رادیو جوان - همه اهنگ های ایرانی مجاز و غیرمجاز لس آنجلسیتلگرام بدون فیلتر - تله پلاس 24دانلود از یوتیوب

دانلود آهنگ محلی بروسا از ایوب مهرجویی با کیفیت اصلی در رسانه آپ آهنگ

Download Music by Ayoob mehrjooie called Barosa in upahang.com

ایوب مهرجویی بروسا

متن آهنگ محلی بروسا از ایوب مهرجویی

♫==upahang==♫

ترا نی هچ بروسا منی سرا…●♪♪
تو پچی نیایه منی گورا
اگه لوته منا چی هبر بزانه ترا…●♪♪
تو پچی گاره گو پکرا تو مبه بی منا
ترا نی هچ بروسا منی سرا…●♪♪
تو پچی نیایه منی گورا
اگه لوته منا چی هبر بزانه ترا…●♪♪
تو پچی گاره گو پکرا تو ببه بی منا
راحت به بی منا آرام به بی منا…●♪♪
فکر مکا منی سرا تو منی نهه من تهی نیا
کسمت منو تهی جدایی شاهد منی خدایه…●♪♪
هر تو گو من کبول کو هنی منی عشق بی وفایه
برو برو بی وفا تو نکو گو من وفا…●♪♪
ترا گندا گو دگه کسا وتا مگو تو باوفا

بی وفا بی تهی نفهمتت منا ترا نی بروسا چی سوچه منا…●♪♪
برو وت تو خوش به منا غمی مکه دل پرشت تو بی تا بی زوبانی منا
لهنت په ترا گو من تو چی کو لهنت په وتا که تی سرا بروسا کو…●♪♪
اشتبا منی گت ای دل مدا ترا ای دل درد هانی تهی هاترا
دل وت دردیگه منا بی زار مکا دل پروشتا بیتا گیشتر وتا خراب مکا…●♪♪
توه اتی آیه تی آیگه سزایه منا بل گو وتا منی دلایه
هر چی گوشه کبول بی وفا وا منا تو برو گو وتی منی غما گیشتر مکا…●♪♪
دلداره تو منی تو وت خراب کو منی دلا گوشه هنی مگو که من چی کو
وت نزانه چونه تهی راهه وت نزانه چونه تهی گا…●♪♪
وت نزانه چونی سزایه تو دیه منا
دل منی بیتگار کا چون مکا گو هچ کا…●♪♪
تو وت وفادار نهه منی دلا چو کا
دگه منا تو توار مکا هچ مگوش منا خراب مکا…●♪♪
بسه من گو دمبا تهی گاران
هر چی کنه گو وت بکا منا تو گیشتر خراب مکا…●♪♪
منو تهی کسمت جداهه دگه منا گو هچ هبر مکا

♬==upahang==♬