دانلود آهنگ گیلکی آی مریم آی مریم از مهرداد گیلانی

8 اردیبهشت 1399

دانلود آهنگ محلی آی مریم آی مریم از مهرداد گیلانی با کیفیت اصلی در رسانه آپ آهنگ

Download Music by Mehrdad Gilani called Ay Maryam in upahang.com

مهرداد گیلانی آی مریم آی مریم

متن آهنگ محلی آی مریم آی مریم از مهرداد گیلانی

♫==upahang==♫

تازه روزان بوشوبی چایی باغ سر آی مریم آی مریم
ترجمه: چند روز پیش رفته بودی سر باغ چایی آی مریم آی مریم
جوانان را دَکتن تی پوشته سر آی مریم آی مریم
ترجمه: جوونا راه افتادن پشت سرت ای مریم ای مریم
تازه روزان بوشوبی چایی باغ سر آی مریم آی مریم
جوانان را دَکتن تی پوشته سر آی مریم آی مریم
می مشته صغری؟ لاکوی
می مشته کبری؟ لاکوی
می مشت احمد ؟ لاکوی
می مشت صابر؟ لاکوی

ترجمه: اسامی کسانی که با مریم قهرند
همه تی امرا بَدت می امرا قهرم یار
ترجمه: همه باهات بدن با من قهرن یار
همه تی امرا بَدت می امرا قهرم
چینه چینه تومانه,چینه چینه تومانه رودخانه آب روانه
ترجمه: مانند چین چین شلوار آب رودخانه(سفیدرود) جاری است
رودخانه آب روانه
نمک نمک دانی تو آستانه بادامی تو
گوله نمکی مثل بادام آستانه ای
نمک نمک دانی تو آستانه بادامی تو
تازه بچیم خربزه اخ چقدر بامزه
ترجمه: تازه خربزه چیدم وای که چقد خوشمزست
تازه بچم خیاره ,خیار سبزواره

ترجمه: تازه خیار چیدم ,خیار سبزواره
هوایا مه داره نکونه وارش, مو ته قدره بمیرم لاکو نکن لج
ترجمه: هوا مه داره ولی بارون نمیباره,من واسه قدو بالت بمیرم
هوایا مه داره نکونه وارش
مو ته قدره بمیرم لاکو نکن لج
بیشیم بازار تره پوتین هگیرم
ترجمه: بریم بازار برات پوتین بگیرم تا وقتی که بارون میاد پاهات خیس نشن
بدا بمیرم بدا بمیرم
ترجمه: بزار بمیرم بزار بمیرم
آخ می جان جان می تو بی
آخ می جان جان می تو بی

پارسال بشوی امسال باموی جان بی توبی
ترجمه: سال قبل رفتی امسال اومدی جونم فدات
چی رسوایی!افسر باموی جان بی تو می
ترجمه: چه رسوایی به بار اومد افسر اومد ,جونم فدات
مامور امی دنبال بامو جان بی تو می
ترجمه: وای مامور اومد دنبالمون جونم فدات
رابیدی رابیدی رابیدی جان, منو تی بغل جا بدی جان
ترجمه: رابده رابده منو تو بغلت جونم فدات
رابیدی رابیدی رابیدی جان منو تی بغل جا بدی جان
تازه روزان بوشوبی چایی باغ سر آی مریم آی مریم
جوانان را دَکتن تی پوشته سر آی مریم آی مریم
تازه روزان بوشوبی چایی باغ سر آی مریم آی مریم
جوانان را دَکتن تی پوشته سر آی مریم آی مریم

می مشته صغری؟ لاکوی
می مشته کبری؟ لاکوی
می مشت احمد ؟ لاکوی
می مشت صابر؟ لاکوی
همه تی امرا بَدت می امرا قهرم یار
همه تی امرا بَدت می امرا قهرم
چینه چینه تومانه,چینه چینه تومانه رودخانه آب روانه
رودخانه آب روانه
نمک نمک دانی تو آستانه بادامی تو
نمک نمک دانی تو آستانه بادامی تو
تازه بچیم خربزه اخ چقدر بامزه
تازه بچم خیاره ,خیار سبزواره

هوایا مه داره نکونه وارش, مو ته قدره بمیرم لاکو نکن لج
هوایا مه داره نکونه وارش… مو ته قدره بمیرم لاکو نکن لج
بیشیم بازار تره پوتین هگیرم … بدا بمیرم بدا بمیرم
آخ می جان جان می تو بی … آخ می جان جان می تو بی
پارسال بشوی امسال باموی جان بی توبی
چی رسوایی!افسر باموی جان بی تو می … مامور امی دنبال بامو جان بی تو می
رابیدی رابیدی رابیدی جان منو تی بغل جا بدی جان
رابیدی رابیدی رابیدی جان منو تی بغل جا بدی جان

♬==upahang==♬